Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Ανιχνευτές πυρκαγιάς...Πολύτιμοι εθελοντές στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για πυρκαγιές.