Βασικές οδηγίες για το πολίτη

Aυτο είναι το πρώτο επίσημο έγγραφο οδηγιών για τον πολίτη του Δημου μας .
 Ειναι οι επισημες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας .